SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການສັງຫານໝູ່ ທີ່ Tiananmen Square ໄດ້ຜ່ານມາ 35 ປີແລ້ວກໍຕາມ, ມັນຍັງມີບັນດາຜູ້ສນັບສນູນ ປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ພະຍາຍາມ ຮັກສາຄວາມຊົງຈຳຂອງໂສກນາດຕະກັມນີ້ໄວ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ໃນປະເທດຈີນກໍຕາມ.

Previous episodes

 • 3999 - ວັນລຳນຶກ Tiananmen. 
  Tue, 11 Jun 2024
 • 3998 - Facing religious discrimination at work? These are your options - ເມື່ອປະເຊີນກັບການເລືອກປະຕິບັດ ທາງສາສນາ ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ນີ້ແມ່ນທາງເລືອກຂອງທ່ານ. 
  Tue, 11 Jun 2024
 • 3997 - ທາງເລືອກໃຫມ່ໃນການປິ່ນປົວ ມະເຮັງຜິວໜັງ 
  Tue, 11 Jun 2024
 • 3996 - ການປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານການທະຫານ. 
  Tue, 11 Jun 2024
 • 3995 - Donald Trump ໄດ້ຖືກພົບວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນ 34 ຂໍ້ຫາ 
  Tue, 04 Jun 2024
Show more episodes

More canadian news & politics podcasts

More international news & politics podcasts

Choose the genre of podcast