หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categories: Education

Listen to the last episode:

Previous episodes

 • 2538 - [คลิปสั้น] ปฏิจจสมุปบาทขยายความอริยสัจ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 28 เม.ย. 67 (670428) 
  Thu, 25 Jul 2024 - 0h
 • 2537 - ลงมือปฏิบัติให้มาก : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 ก.ค. 2567 
  Wed, 24 Jul 2024 - 0h
 • 2536 - [คลิปสั้น] ทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่น หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 พ.ค. 67 (670504) 
  Wed, 24 Jul 2024 - 0h
 • 2535 - [คลิปสั้น] หลงติดดี หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 27 เม.ย. 67 (670427) 
  Wed, 24 Jul 2024 - 0h
 • 2534 - งานหลักของเราคือการรู้ทุกข์ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 มิ.ย. 2567 
  Tue, 23 Jul 2024
Show more episodes

More canadian education podcasts

More international education podcasts

Choose the genre of podcast